Meist

Tartu Saksa Kultuuri Instituudi
arengulugu

Enne üheksakümmnendat aastat tekkis Eestis mitmeid kultuuriseltse, kes pidasid oma eesmärgiks saksa kultuuri osa teadvustamist meie rahvuskultuuri arengule, mida viimase poolsajandi jooksul oli käsitletud teatud tendetslikus valguses. Eelkõige tekkisid niisugused ühendused pealinna ja ülikoolilinna vaimuinimestest. Tartus sündis 1988. a. märtsis Eesti Goethe Selts programmilise ülesandega ajalooliste Eesti ja Euroopa vahel eksisteerinud kultuurisidemete valgustamise kaudu aidata meie maal leida taas koht Euroopa kultuuripildis. Eelkõige peeti silmas suhteid Saksamaaga.

Paar kuud hiljem, 1989. a. jaanuaris kutsuti Tartu Ülikooli õppejõudude poolt ellu Akadeemiline Baltisaksa Kultuuriselts, kes määratles oma eesmärgina baltisaksa kultuuripärandi tähtsuse teadvustamise. Sama aasta detsembris kutsuti Tartus ellu Saksa Kultuuri Selts, mis ühendas Tartus ja selle ümbruses elavaid etnilisi sakslasi. Põhiliselt moodustavad seltsi liikmeskonna Volga-aladelt Eestisse asunud nn.volgasakslased, kes olid kaotanud kontakti oma esiisade maaga ning püüdsid koos seltsi kaudu taastada kontakte Saksa institutsioonidega ning lahendada mitmeid oma probleeme. Kaks aastat hiljem loodi katusorganisatsioonina samade eesmärkide ja ülesannetega selts ka kogu Eestis elavate etniliste sakslaste poolt Eestimaa Sakslaste Seltsi nime all.

1990. a. oktoobrisse langeb Eesti Wagneri Seltsi sünd, kuhu kuulub tugev grupp noori intellektuaale, kes propageerivad väga huvitavates vormides Richard Wagneri muusikalist pärandit. Samaaegselt loodi Tartus Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts eesmärgiga luua õpetajate tarvis rahvusvahelisi kontakte, naaberriikides asuvate Goethe Instituutide kaudu luua täiendõppe võimalusi Saksamaal ja korraldada kaasaegsel tasemel ka Eestis õpetajate kvalifikatsiooni tõstmist, rajada õpetajate jaoks raamatukogu kaasaegse metoodilise kirjandusega.

Kodu Neobaltia Villas

Tartu Saksa Kultuuri Instituudi rajamine

Tartu Saksa Kultuuri Instituut

Struktuur

  • Nõukogu: Saksamaa LV saatkonna esindaja, Conrad Doberauer, Frank Borchers, Liina Lukas, Michael Stahlhut, Piret Hendrikson
  • Juhatus: Julia Barsukova, Külli Toots
  • Juhataja: Vaike Hint

Partnerid

Anneta


Meile Saab Annetada

Isemajandava organisatsioonina oleme tänulikud iga annetuse eest,
mis aitab meie kaunist maja korras hoida, et me ka edaspidi saaksime pakkuda saksa kultuuri sõpradele elamusi.

MTÜ TARTU SAKSA KULTUURI INSTITUUT
Konto: 221034423610
IBAN: EE59 2200 2210 3442 3610
Swedbank: BIC: HABAEE2X

Anneta


Meile Saab Annetada

Isemajandava organisatsioonina oleme tänulikud iga annetuse eest,
mis aitab meie kaunist maja korras hoida, et me ka edaspidi saaksime pakkuda saksa kultuuri sõpradele elamusi.

MTÜ TARTU SAKSA KULTUURI INSTITUUT
Konto: 221034423610
IBAN: EE59 2200 2210 3442 3610
Swedbank: BIC: HABAEE2X

Võta ühenust